Október 28.

MEGALAKUL A FORRADALMI MUNKÁSTANÁCS ÉS A NEMZETŐRSÉG…

Az új, immár végleges Városi Munkástanács megalakulására október 28-án került sor. A reggel 9 órakor kezdődött gyűlésen megjelent a városi üzemek mintegy 200 küldötte.

Ők választották meg titkosan a testület 81 tagját, akik közül kb. 20-25 fő volt párttag. A 11 legtöbb szavazatot kapott tagból alakult meg a végrehajtó bizottság. A munkástanács elnöke Szopkó Béla a Szabó KTSZ dolgozója, helyettesei dr. Fiedler Tibor ügyvéd és dr.Rákos Rezső főorvos, titkára Erdei János, jegyzője pedig dr.Réz Ferenc járásbíró lett.

SU_OKT_MUNKÁSTANÁCS_NÉVSORA polgárőrség néven létrehozott Nemzetőrség parancsnoka immár hivatalosan is Kummer Károly lett, helyettese pedig egy gimnáziumi diák Bíró Farkas.
A fegyveres erők parancsnoka Papp János katonai kiegészítő parancsnok lett a rendőrök és a melléjük rendelt fegyveres polgári személyek irányítására.

A Szopkó Béla vezette Városi Munkástanács és a városi tanács- és pártvezetők közötti  viszony – a fellelhető visszaemlékezések alapján – mindvégig normálisnak, ha nem jónak volt mondható a forradalom ideje alatt. A munkástanács ugyanis sem a párt sem a tanács vezetőit és beosztottait nem kívánta a helyéről elmozdítani. Így maradt a helyén a Városi Tanács apparátusa is és amennyiben a lehetőségek megengedték végezték a feladatukat.

Kummer_sepia_körKummer Károly a Nemzetőrség székhelyéül a járási rendőrkapitányságot tette meg. Első intézkedéseként csatlakozásra szólította fel a rendőröket – akik felvették a szolgálatot – és lépéseket tett a városban található különböző kézifegyverek begyűjtésére. A kapitányságon megszerezték az ÁVH titkos, operatív iratait (köztük a besúgók listáját) és azokat a városi tanácsháza épületébe vitték és ott a tanácselnök szobájában lévő üveges szekrényben helyezték el. (A későbbi vádakkal és híresztelésekkel szemben ő nem tette hozzáférhető ezeket a kényes dokumentumokat.)

Sátoraljaújhelyi nemzetor-igazolvány

Az október 28-án behívott, korábban leszerelt és tartalékos katonákkal kibővült nemzetőrség tagjai és a rendőrök a járási kapitányságon (Ma a Dózsa György és Vasvári Pál utcák kereszteződésénél) voltak, a nemzetőrök másik, közbiztonsági, objektum-őrzési, járőrözési szolgálatot ellátó csoportja pedig a városi rendőrőrsön (ma Hajnal utca). A Nemzetőrség vezetői között volt: Király Gyula, (aki korábban rendőrtisztként szolgált, és akit 29-én bízott meg a munkástanács a járási rendőrkapitányság vezetésével), Józsa György, Horváth Pál, Onuska Miklós, Kovács Bence, Kovács Mátyás, Pankotai Lajos, Oláh József, Vaszil János és Dosnyai István.